ผลงานครู
ชื่อผลงาน : Best Practicesผังความคิด พิชิตฝัน
ชื่ออาจารย์ : นางสุทิศา จารุเดชา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2561,10:42  อ่าน 765 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแบบฝึกทักษะพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : วราณัฐ เนติบัณฑิตสกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2561,13:22  อ่าน 1036 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องคอมพิวเตอร์ชั้นม.1
ชื่ออาจารย์ : นายสมรัก แก้วนิ่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2556,08:46  อ่าน 8047 ครั้ง
รายละเอียด..