สัญลักษณ์
สัญลักษณ์
  เป็นรูปดอกบัวตูม หมายถึงดอกไม้ในพระพุทธศาสนาที่เจริญ
ลายกนกชูยอดขึ้นทั้งสองข้าง หมายถึง ความก้าวหน้า สติปัญญาที่สูงขึ้น
อักษรย่อ ยป ในเพชรสีทอง หมายถึง โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ที่เจริญรุ่งเรือง

สีประจำโรงเรียน

      ม่วง - ขาว

 สีม่วง  คือสีที่รวมกันของแม่สี คือ สีแดง (หมายถึงบ้านยาวี)
          และสี น้ำเงิน (หมายถึงบ้านห้วยโป่ง)
          ซึ่งสามัคคีร่วมใจกันก่อตั้งโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง
สีขาว   คือ ความสะอาด บริสุทธิ์ สดใส ของเด็กนักเรียน