ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ประกอบอาหารกลางวัน โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 138) 18 ม.ค. 65
วันที่ 3 ธ.ค. 2564 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (อ่าน 40) 03 ธ.ค. 64
บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง เข้ารับการตรวจ ATK (อ่าน 46) 02 ธ.ค. 64
โครงการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนวังชมภู (อ่าน 42) 02 ธ.ค. 64
ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน (อ่าน 51) 02 ธ.ค. 64