รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง
หมู่ที่ 10 ถนนสระบุรี-หล่มสัก บ้านยาวี   ตำบลวังชมภู  อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67210
เบอร์โทรศัพท์ 084-225-6400
Email : comypsc@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :