กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายสมรัก แก้วนิ่ม
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0956354363
อีเมล์ : gk7007pbn@gmail.com

นางพนิดา พรมเท้า
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0855924729
อีเมล์ : kbo_panida@hotmail.com

นางกานต์จรี ละคำ
ครู คศ.3