กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายเสกสม วรรณา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0894167407
อีเมล์ : saksom_2005@hotmail.com

นายเศกสรร แสงจินดาวงศ์เมือง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0814444684
อีเมล์ : worrachot@hotmail.com