กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสุทิศา จารุเดชา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0898599841
อีเมล์ : jarudecha_su@hotmail.com

นายธนพล ศรีสอาด