กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางปัทมา กัญญาประสิทธิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0832191929
อีเมล์ : pathma_656@hotmail.com