คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางประไพพิศ กันทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2
เบอร์โทร : 0894399370
อีเมล์ : krupit2508@gmail.com

นางรัญญา วิภาจกษณกุล
ครู